[1]
G. Karłowska, „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna «Bajt», Poznań 2001, ss. 152”, 10.14746/bhw, nr 17/18, s. 94–96, luty 2003.