[1]
M. Nawrot, „Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290”, 10.14746/bhw, nr 17/18, s. 96-98, luty 2003.