[1]
J. Kowalska-Matelska i R. Jankowiak, „Międzynarodowa konferencja naukowa «Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka». Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r.”, 10.14746/bhw, nr 17/18, s. 147, luty 2003.