[1]
J. Gulczyńska, „Konferencja naukowa «Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej». Augustów, 26-27 maja 2003 r”., 10.14746/bhw, nr 17/18, s. 150–151, luty 2003.