[1]
A. Bołdyrew, „Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich”, 10.14746/bhw, nr 33, s. 57-70, luty 2015.