[1]
J. Gulczyńska, „Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich”, 10.14746/bhw, nr 19/20, s. 41-47, luty 2004.