[1]
E. Głowacka-Sobiech, „Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548”, 10.14746/bhw, nr 19/20, s. 57-61, luty 2004.