[1]
A. Gruca, „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2002 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, 10.14746/bhw, nr 19/20, s. 81-122, luty 2004.