[1]
. Redakcja, „III Walne Zebranie Członków THE”, 10.14746/bhw, nr 19/20, s. 144, luty 2004.