[1]
G. Karłowska, „Wizerunek matki prezentowany przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową na łamach pisma «Rozrywki dla dzieci»”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 31–35, luty 2001.