[1]
J. Pacyno, „«Przyjaciel Młodzieży» (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 35–39, luty 2001.