[1]
E. Glowacka-Sobiech, „W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 40–49, luty 2001.