[1]
J. Taraszkiewicz, „Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 50–55, luty 2001.