[1]
M. Posłuszna, „Ars Educandi, pod red. T. Szkudlarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, tom II, ss. 302”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 56–60, luty 2001.