[1]
A. Sobków, „Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 60–62, luty 2001.