[1]
W. Rudnicka, „Domus et Familia - ideały życia rodzinnego, red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, ss. 107”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 62–64, luty 2001.