[1]
D. A. Apanel, „Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 64–67, luty 2001.