[1]
J. Gulczyńska, „Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 67-69, luty 2001.