[1]
K. Jakubiak, „Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 69–70, luty 2001.