[1]
E. Paruzel, „Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 70–72, luty 2001.