[1]
G. Karłowska, „Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 81–82, luty 2001.