[1]
Łucja Kabzińska, „Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 85–91, luty 2001.