[1]
W. Szulakiewicz, „Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 91–93, luty 2001.