[1]
A. Spadło, „Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, «Galicja i jej dziedzictwo» Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 94–95, luty 2001.