[1]
M. Szymczak, „Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 1999,ss. 269”, 10.14746/bhw, nr 13/14, s. 96, luty 2001.