[1]
T. Ostrowski, „Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2008, ss. 359”, 10.14746/bhw, nr 33, s. 166-170, luty 2015.