[1]
L. Roll, „Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych”, 10.14746/bhw, nr 32, s. 73-88, luty 2014.