[1]
W. Brzeziński, „Qualia bona in coniuge sunt quaerenda.... Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina)”, 10.14746/bhw, nr 31, s. 17-27, mar. 2014.