[1]
W. Graczyk, „Okoliczności powstania oraz przejawy działalności religijnej i kulturowej jezuitów w Płocku w XVII i XVIII wieku”, 10.14746/bhw, nr 31, s. 51–83, mar. 2014.