[1]
M. Nawrot-Borowska, „Mamki – najemne karmicielki w świetle literatury poradnikowej z drugiej połowy XIX i początku XX wieku”, 10.14746/bhw, nr 31, s. 85–111, mar. 2014.