[1]
E. Głowacka-Sobiech, „Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2011, ss. 254”, 10.14746/bhw, nr 31, s. 239-241, mar. 2014.