[1]
M. Hofman, „Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336”, 10.14746/bhw, nr 15/16, s. 103-105, mar. 2002.