[1]
D. Żołądź-Strzelczyk, „Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636”, 10.14746/bhw, nr 25, s. 157–159, mar. 2009.