[1]
K. Kabacińska, „Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47”, 10.14746/bhw, nr 25, s. 180–181, mar. 2009.