[1]
J. Gulczyńska i K. Kabacińska, „«Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji»”, 10.14746/bhw, nr 25, s. 259–263, mar. 2009.