[1]
K. Ratajczak, „Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 7-19, mar. 2007.