[1]
R. Grzybowski, „Odradzanie się harcerstwa polskiego po 1956 r. i próby włączenia go w struktury systemu wychowawczego szkoły”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 35–46, mar. 2007.