[1]
J. Gulczyńska, „Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 47-61, mar. 2007.