[1]
A. Wałęga, „Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania. Cz. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ss. 247”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 117–120, mar. 2007.