[1]
K. Jakubiak, „Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636.”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 137-138, mar. 2007.