[1]
A. Gruca, „Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2005 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 139–198, mar. 2007.