[1]
A. Paszkowska, „Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. «Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji» zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r”, 10.14746/bhw, nr 23, s. 201-203, mar. 2007.