[1]
E. Glowacka-Sobiech, „Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne”, 10.14746/bhw, nr 24, s. 7-12, mar. 2008.