[1]
H. Markiewiczowa, „Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM”, 10.14746/bhw, nr 24, s. 184-185, mar. 2008.