[1]
A. Gruca, „Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, 10.14746/bhw, nr 24, s. 197-252, mar. 2008.