[1]
J. Gulczyńska, „Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: «Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania» Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r.”, 10.14746/bhw, nr 24, s. 260-261, mar. 2008.