[1]
M. E. Kowalczyk i J. Janicka, „«Wychowawca! O jakaż wzniosła musi to być dusza!» Prywatne guwernantki dziewcząt w czasach stanisławowskich”, 10.14746/bhw, nr 39, s. 19-34, grudz. 2018.