[1]
A. Gruca, „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2017 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, 10.14746/bhw, nr 39, s. 171-228, grudz. 2018.