[1]
A. T. Tys, „Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa «Wychowanie i szkolnictwo ewangelickie w XVI i XVII wieku»”, 10.14746/bhw, nr 39, s. 233-235, grudz. 2018.