[1]
M. Brenk i K. Nowak-Kluczyński, „Sprawozdanie z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení jedince v současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 października 2018 r.”, 10.14746/bhw, nr 39, s. 236-238, grudz. 2018.